Chính sách bảo mật này nhằm giúp bạn hiểu về cách website Adam Special thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ Adam Special, hoặc khi bạn mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ Adam Special.

Adam Special sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của Adam Special, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin bạn yêu cầu.

Trang web của Adam Special coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của Adam Special. Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ tại hệ thống dữ liệu bán hàng của Adam Special mãi mãi cho tới khi bạn muốn thay đổi bằng cách liên hệ qua số điện thoại: 1800 6122

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.